Hver dag er den vigtigste

Janus Boye

Hej, jeg hedder Janus

Jeg er far til to drenge i skolealderen og en datter i børnehave, og så har jeg boet på Mejlgade midt i Aarhus siden 2004.

Var med til at stifte foreningen Forældrestemmen i 2019 og før det har jeg har siddet i skolebestyrelsen på Samsøgades Skole i 5 år – det er vores lokale folkeskole midt i Øgaderne.

I mit arbejdsliv er jeg en international netværker med fokus på digitalisering og innovation. Jeg står bl.a. for erfa-grupper i ind- og udland og har arrangeret en international konference i Aarhus hvert år siden 2005.

Udenfor arbejde, gør jeg hvad jeg kan, for at sætte mere fokus på bedre vilkår for børn og unge, bakke op om sunde fællesskaber og så naturligvis det spændende byliv vi har i Aarhus.

Læs mine 5 seneste indlæg:

Kom og værd med til nogle af mine arrangementer:

Det bliver bedre, når vi deltager aktivt. Når vi er med til at udvikle vores lokale vuggestue, børnehave eller skole. Det giver en gladere skolestart for alle. Redningen af vores lokale klub er et eksempel på bedre løsninger med aktiv forældre deltagelse. Læs Midtbyklubben – når engagementet slår regnearkene

Plads til lokale løsninger, trivsel og mangfoldighed er nøgleord for mig. Jeg tror, at alle forældre ved, hvad det betyder for hverdagen. For når vores børn trives, går det alt andet lige også lettere med kammeraterne, dansk, matematik og idræt.

Læs mere i mit portræt i Århus Stiftstidende fra 2019: Forældrene har fået en ny stemme.

Også værd at læse

Om børn og unge

Om Midtbyen

Om sunde fællesskaber

Om ligestiling

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close