Engageret i folkeskolen, trivsel og lige muligheder for alle børn

Janus Boye

Janus Boye – forældrestemmen i folkeskolen

Jeg hedder Janus Boye, og jeg er med i skolebestyrelsen på Samsøgades Skole i Aarhus og far til 2 skolebørn. Jeg vil skabe større opmærksomhed om vores børns trivsel samt vores rolle som forældre i folkeskolen.

Jeg arbejder for at sætte fokus på folkeskolen på nationalt plan – og for at vi som forældre, lærere, ledelse og pædagoger kan skabe de bedste løsninger på vores lokale skole. Læs mere om mine mærkesager. For folkeskolen tegner Danmark. Uanset hvor forskellige vi hver især er, er det i folkeskolen, at vores børn mødes.

Det er i deres skole, at de lærer om verden og udforsker den sammen. Sådan er det for mig og mine børn, og det vil jeg gerne arbejde for, at det skal være for alles.

Derfor mener jeg, at vores folkeskole altid skal være det naturlige førstevalg. Ikke kun i dag eller i morgen, men også om 10 år.

Det bliver den, når vi som forældre bliver hørt. Når vi er med til at udvikle vores lokale skole, og når vi fx går sammen i Skole og Forældre om at skabe en folkeskole for alle overalt i landet.

Plads til lokale løsninger, trivsel og mangfoldighed er nøgleord for mig. Jeg tror, at alle forældre ved, hvad det betyder for hverdagen. For når vores børn trives, går det alt andet lige også lettere med både dansk, matematik og idræt.

Det har jeg arbejdet for siden min søn startede på Samsøgades Skole i Aarhus i 2013, og det vil jeg blive ved med at arbejde for. Nu også ved at sætte mere fokus på folkeskolen på den nationale scene.

Sammen kan vi sikre, at folkeskolen altid er der som det naturlige valg for forældre overalt i landet.

Udvalgte nyheder

21. november: Læserbrev – Vi taber alle sammen, når børnene aldrig får øje på de praktiske fag

6. oktober: Midtbyklubben – når engagementet slår regnearkene

23. september: Det kan vi lære af budgetforhandlingerne i Aarhus

4. september: Stort engagement i Esbjerg

26. august: Vikarer i folkeskolen – de svageste elever kommer i klemme

16. juni: Ghettoskoler på Folkemødet

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close