Jeg arbejder på, at …

Sætte skub under konkrete og lokale initiativer, der kan samle forældre på tværs af institutioner og kommunegrænser.

Og på at forældre rundt om i landet får mere indflydelse på deres børns hverdag i skoler, børnehaver og fritidshjem. Det skal vi nemlig have, hvis alle forældre skal kunne være trygge ved at sende børnene hen i den kommunale børnehave og over på den lokale folkeskole.

Lokale løsninger

Jeg arbejder for, at forældrene får et tættere samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Vi skal turde være hinandens kræfter, hvis vi skal kunne klare de udfordringer, som jeg virkelig mener, at børn og unge står overfor netop nu.

I Aarhus har vi vist, at det virkelig nytter, hvis vi står sammen. Her bare 3 eksempler:

Samarbejde & økonomi er fundamentet for et godt børneliv

For børnenes og hele samfundets skyld, er det vigtigt at vores institutioner er åbne for lokalsamfundet, og på landsplan har vi brug for alle gode kræfter.

Vi bliver nødt til at sørge for, at børne- og ungeområdet får en stærkere økonomi. Folkeskoler, børnehaver og vuggestuer er under et massivt økonomisk pres, og der er brug for at åbne både lands- og kommunalpolitikernes øjne for, at gode børneliv (og den næste generation på arbejdsmarkedet) kræver investeringer – ikke nulsumsløsninger.

Et konkret samarbejde fra min tid i skolebestyrelsen, var mellem den lokale folkeskole og musikskolen, så udvalgte årgange fik et instrument med hjem. Jeg arbejder for, at alle unger kan få et instrument.

Mangfoldige børnehaver, vuggestuer, fritidshjem og folkeskoler

Der er gået excel-ark i hverdagen for mange børn.

Det giver fin mening for Finansministeriet & på det lokale Rådhus, men giver det mening for børnene og forældrene? Det gør det jo ikke. Den lokale institution skal være for os alle sammen, og så skal den også kunne rumme os alle sammen. Det går begge veje. De svageste elever skal ikke føle sig dumme, og de stærkeste skal ikke sidde og kede sig.

Det skræmmer mig, at vi har pletter på Danmarkskortet, hvor offentlige børnehaver og skoler bliver valg fra af rigtig mange forældre. Det skræmmer mig, fordi jeg vil have, at mine børn også fremover kan have venner fra forskellige hjem.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close