Mine mærkesager

44299146_10156727343556624_3821062000423731200_o
Vores skole – læs mere om plakat fra Thomas Kruse

Vores folkeskoler rundt om i landet er vidt forskellige. De har forskellige muligheder og udfordringer. Derfor er en af mine vigtigste mærkesager at skabe de bedste politiske rammer for, at den enkelte skole sammen med forældrene kan skabe den absolut bedste skoledag for deres elever.

Men når vi så finder de gode lokale løsninger, skal vi fortælle om dem vidt og bredt. Vi skal dele dem og lade os inspirere af hinanden.

Løsningen er en stærkere forældrestemme

Vi skal sætte skub under konkrete og lokale initiativer som Brug Folkeskolen, der engagerer lokale forældre i deres børns skole. Forældrene skal også have mere indflydelse end i dag, hvis folkeskolen skal være et sted, hvor alle børn trives. I dag bliver vi ofte spurgt til enkeltsager og desværre ofte først, når beslutningen reelt er truffet. Det kan være skoletoiletter og mobiltelefoni.

Fremover skal vi også fortælle politikerne, hvordan den lokale folkeskole bliver det bedste valg for vores børn. Vi skal sætte dagsordenen på trivsel overordnet, så vi fx taler om digital dannelse og ikke kun om mobiltelefoner. Om hele frikvarteret og ikke kun om toiletbesøget.

Lokale løsninger

De gode løsninger er forskellige fra Brabrand til Risskov, fra Aabenraa til Aalborg. Der skal der altid være plads til de lokale løsninger, og vi skal give skolerne de bedste muligheder for at udvikle dem og dele dem på tværs af kommunegrænser.

I Aarhus har vi med en stærk forældrestemme været med til at bremse nedskæringer på folkeskoleområdet, så det nytter virkelig noget, hvis vi står sammen.

Jeg arbejder for, at forældrene får et tættere samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Vi skal kunne give forældrene ude i kommunerne helt konkret hjælp, når de har udfordringer på deres skoler. Vi skal turde være hinandens kræfter, hvis vi skal kunne klare de udfordringer, som jeg virkelig mener, at folkeskolen står overfor netop nu.

Samarbejde & økonomi er fundamentet for skolen

For børnenes og hele samfundets skyld, er det vigtigt at folkeskolen er åben for lokalsamfundet, og på landsplan har vi brug for alle gode kræfter.

Vi bliver nødt til at sørge for, at folkeskolen får en stærkere økonomi. Folkeskolen er under et massivt økonomisk pres, og der er brug for at åbne både lands- og kommunalpolitikernes øjne for, at gode folkeskoler kræver investeringer – ikke nulsumsløsninger.

Hvis vi som organisation skal have musklerne til kæmpe for det, skal vi også selv have flere penge.

Mangfoldige skoler

Der er gået excel-ark i folkeskolen. Det giver fin mening for Finansministeriet & på det lokale Rådhus, men giver det mening for børnene og forældrene? Det gør det jo ikke. Den lokale folkeskole skal være for os alle sammen, og så skal den også kunne rumme os alle sammen. Det går begge veje. De svageste elever skal ikke føle sig dumme, og de stærkeste skal ikke sidde og kede sig.

Det skræmmer mig, at vi har pletter på Danmarkskortet, hvor folkeskolen bliver valg fra af rigtig mange forældre. Det skræmmer mig, fordi jeg vil have, at mine børn også fremover kan have venner fra forskellige hjem.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close