Mine mærkesager

Vores folkeskoler rundt om i landet er vidt forskellige. De har forskellige muligheder og udfordringer. Derfor er en af mine vigtigste mærkesager at skabe de bedste politiske rammer for, at den enkelte skole sammen med forældrene kan skabe den absolut bedste skoledag for deres elever.

Men når vi så finder de gode lokale løsninger, skal vi fortælle om dem vidt og bredt. Vi skal dele dem og lade os inspirere af hinanden.

Fra ghettoskole til mangfoldige skoler

Der er områder i Danmark, hvor lærere og forældre skal løfte et stort ansvar. Men det er ikke et ansvar, de skal løfte alene. Jeg er selv vokset op i Vollsmose, og derfor er det afgørende for mig, at vi får mangfoldige skoler, hvor børn fra vidt forskellige hjem møder og lærer af hinanden.

Regeringens ghettoudspil fejler, fordi det kun indeholder straf. Vi skal sætte skub under konkrete og lokale initiativer som Brug Folkeskolen, der engagerer lokale forældre i deres børns skole.

Det nytter ikke noget at se forældrene som en del af problemet. Tværtimod kommer vi meget længere, når vi forstår, at de er en del af løsningen. Betegnelser såsom curlingforældre bliver aldrig en god tilgang til større engagement i folkeskolen.

Lige muligheder i skolen

Der er stigende ulighed i samfundet, og det har desværre også ramt folkeskolen. Børn kommer ikke ind i klasselokalet med samme forudsætninger, men de skal have lige muligheder på deres skole. Det skal vi turde tale om og arbejde aktivt med. Derfor vil jeg gerne sætte fokus på de udgifter, der kan være forbundet med at have sit barn i folkeskolen. Isoleret set virker de små, men skoleudflugter og klassekasse løber op for de familier, der ikke har to gennemsnitlige indtægter.

Det er nemt at indrette en folkeskole efter den hvide middelklasse – efter mig og mine børn. Det er langt sværere, men nødvendigt, at vi indretter folkeskolen til alle.

Folkeskolen er nøglen til at løse udfordringerne med stigende ulighed. De svageste får ingen julegaver, kommer sultne i skole og har ingen forældre, der kan hjælpe dem med lektierne, når de kommer op i de højere klasse. Derfor er lektiecaféer ikke bare et ekstra tilbud, men absolut nødvendige. Lige muligheder i skolen er udgangspunktet for lige muligheder senere i livet.

Lokale løsninger

De gode løsninger er forskellige fra Brabrand til Risskov, fra Aabenraa til Aalborg. Der skal der altid være plads til de lokale løsninger, og vi skal give skolerne de bedste muligheder for at udvikle dem og dele dem på tværs af kommunegrænser.

Samarbejde & økonomi er fundamentet for skolen

For børnenes og hele samfundets skyld, er det vigtigt at folkeskolen er åben for lokalsamfundet, og på landsplan har vi brug for alle gode kræfter. En sund økonomi er en forudsætning for en stærk organisation på landsplan.