Forældreperspektivet på skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven

Forældreperspektivet givet ved foretræde for Børn- og Unge-udvalgsmødet 19. december 2018 på Aarhus Rådhus

Hvis vi skal forbedre skoletilbuddene i Aarhus Vest, bliver vi nødt til at styrke forældrenes tillid til folkeskolen. Fra et forældreperspektiv er nærværende diskussion derfor en mulighed for i højere grad at inddrage forældrene i udviklingen af skoletilbuddene til deres børn.

Det er nødvendigt, hvis vi skal skabe langtidsholdbare løsninger og skoler, der har bred lokal opbakning. Desværre kan forældrene konstatere, at Aarhus er den eneste kommune i landet, der stadig busser børn rundt. Det på trods af at vidtgående erfaringer fra bl.a. København som ifølge Børne- og Ungeborgmester Jesper Christensen ikke peger på en positiv effekt.

Hvis folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for ressourcestærke forældre i hele kommunen, er vejen frem ikke flere busser, men en styrkelse af det lokale skoletilbud. I den process kan skolelukninger give mening, men kun når de foretages i dialog med forældrene og medarbejderne. Og kun såfremt der udarbejdes en plan for, hvordan de resterende skoler i Aarhus V i højere grad kan både løfte de børn der har brug for ekstra støtte og udfordre de mest ressourcestærke.

Hvis det her forløb skal munde ud i et bedre skoletilbud i Aarhus V kræver det:

  • Nærhed og forudsigelighed for forældrene i beslutningerne og udviklingen af deres børns skole
  • Kommunal opbakning til lokale forældreinitiativer, der kan udbrede de gode historier fra skolerne i Aarhus V, som de har gode erfaringer med fra Brug Folkeskolen i København
  • En aktiv indsats for større sammenhæng mellem skole og foreningsliv, derved sikrende et mere sammenhængende lokalsamfund.

v/

Janus Boye

En kommentar til “Forældreperspektivet på skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close